OBRA AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

L’any 2022 s’ha realitzat l’obra de reparació d’un tram del CAMÍ DEL CASTELL per un import de 22.444,84 euros, IVA inclòs, finançat amb els AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, 2021, distribuït de la següent manera:                                       -Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya: 11.970,00 euros.                     -Fons FEADER: 9.030,00 euros.                                                                                                                                                          -Fons propis municipals: 1.440,84 euros.

foto camí gestió for sost 21