L’actual cartipàs de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera està configurat de la següent forma:

MONTSERRAT NOGUERA CANTACORPS (PDECAT)
Alcaldia i regidora de Cultura.  Representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat per a l’Atenció dels disminuïts psíquics de la comarca de l’Anoia, a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca i al Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia.

MATIES BOSCH BACARDIT (PDECAT)

Primer Tinent d’Alcalde i regidor de Joventut i camins veïnals. Representant de l’Ajuntament a l’Agrupació de Defensa Forestal Amics del Bosc Bages-Anoia, de la Societat de Caçadors de Sant Pere Sallavinera i representant a la Comissió de Nits Culturals.

RAMON BACARDIT SANTAULÀRIA (PDECAT)
Segon Tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme, Obres i Hisenda. Co-representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca.

TERÈNCIA TORRA MONTRAVETA (Independents Sant Pere Sallavinera-Acord Municipal ISPS-AM)
Regidora de Benestar Social i Turisme. Co-representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat per a l’Atenció dels disminuïts psíquics de la comarca de l’Anoia i al Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia.

JORDI BOIL CASANOVAS (PDECAT)
Regidor de Serveis, Esports i Medi Ambient. Representant de l’Ajuntament a la Comissió local de Festes.